Alumni-alapítás

Rólunk

A Pannonhalmi Bencés Alumni a Pannonhalmi Bencés Gimnázium önálló öregdiák-szervezete.

Asztrik főapát úr 2013 adventjének harmadik, Gaudete vasárnapján a diákmise ünnepélyes keretei között alapította, és írta alá az Alapító okiratot a Pannonhalmi Bazilikában.

Az Alumni egy közösség, amelynek magja az a mintegy 4000 élő öregdiák, akik a gimnáziumban végeztek. Tagja lehet a gimnázium volt diákja, volt és jelenlegi tanára.

Az alumni latin szó, egyes számban alumnus, egy intézmény végzett diákját jelöli, leginkább az öregdiákhoz áll közel. Elsősorban egyetemek öregdiák-szervezeteit hívják így, tőlük vettük át a szóhasználatot.

Regisztráció: A tagok közé belépni és a tagok között keresni az Alumni Online! fülön lehet.

A szervezet mint jogi személy tagja a Bencés Diákszövetségnek.

Elsődleges célja a gimnázium céljainak támogatása, ill. Pannonhalma értékeinek mind élőbb képviselete. Ezen belül:

 • volt diákjaival való kapcsolatok ápolása
 • az öregdiákok egymás közti kapcsolatainak erősítése
 • rendszeres és eseti adománygyűjtés szervezése
 • kulturális, lelkiségi, tudományos és sportprogramok, valamint közösségépítő alkalmak szervezése (Bencés Bál, Bencés Diáknap, jubileumi osztálytalálkozók)

Az Alumni-elnökség tagjai:

 • Torbágyi Tibor (1963A) alkalmazott matematikus
 • Szentirmay István (1970B) villamosmérnök
 • Kaposi András (1978B) fizikus
 • Hodász István (1986B) gyógyszerész
 • Deli Gergely (1998A) jogász
 • Kovács Péter (2005B) pszichológus
 • Hegedűs Márton Áron (2012B) közgazdász

valamint

 • Hortobágyi T. Cirill (elnök) mint pannonhalmi főapát
 • Juhász-Laczik Albin mint a gimnázium igazgatója és
 • Barcza István (titkár).
[vc_headings style=”theme3″ borderclr=”#000000″ title=”Miért érdemes csatlakoznod?” titlesize=”30px” titleclr=”#000000″][/vc_headings]

Az Alumnihoz csatlakozni az Alumni Online! portálon történő regisztrációval lehet. A regisztráció ingyenes és határozatlan időtartamra szól. Aki belép, annak automatikusan küldjük az Alumni-kártyát és a Pannonhal-MA újságot.

 • Vegyél részt a Pannonhalmi Bencés Alumni által szervezett kulturális, lelkiségi, tudományos és sportprogramokon, egyéb rendezvényeken!
 • Legyen hozzáférésed a Pannonhalmi Bencés Alumni adatbázisához!
 • Vegyél részt ad hoc munkacsoportok tevékenységeiben, és javaslataitokkal segítsétek az Elnökség munkáját!

Amennyiben a tag a gimnázium szellemiségével össze nem egyeztethető magatartást tanúsít, illetve ha a Pannonhalmi Bencés Alumni céljaival ellentétesen cselekszik és visszaél tagsági jogviszonyával, a tagot az elnökség figyelmezteti, ill. tagságát meg is szüntetheti.

[mvc_infobox info_opt=”show_icon” btn_visibility=”initial” btn_text=”Letöltés” info_title=”A Pannonhalmi Bencés Alumni alapító okirata” font_icon=”fa fa-book” btn_url=”https://alumni.phbences.hu/wp-content/uploads/2018/12/alumni_alapito_okirat-1.pdf”]