Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát úr a szerzetesközösség illetékes rendi fórumainak, valamint a Pannonhalmi Bencés Gimnázium nevelőtestületének megkérdezését követően 2018. május 28-án öt évre dr. Juhász-Laczik Albin atyát nevezte ki a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium igazgatójává.
Albin atya a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett 1994-ben, Titusz atya osztályában, majd Svájcban és az Egyesült Államokban tanult teológiát. Ezt követően történelem és angol szakos diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatójaként és jogi doktorátust a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Jelenleg ugyanitt a Kánonjogi Posztgraduális képzés doktorandusza. Kutatási témája a modern szerzetesjog partikuláris fejlődése. 2007 óta tanít a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, osztályfőnök és kollégiumi nevelőtanár. 2011 óta ugyanitt helyettes igazgató. Jelenleg harmadik végzős osztályának osztályfőnöke és prefektusa. A Pannonhalmi Szemle szerkesztője és a PannonhalMA magazin főszerkesztője. Regens choriként a szerzetesközösség gregorián kórusának vezetője, valamint gregorián zeneelméletet és gyakorlatot tanít a pannonhalmi teológiai képzésben.
Hardi Titusz atya, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium eddigi igazgatója a továbbiakban is jelen marad a gimnázium életében. Emellett 2018. július 1-jétől a Pannonhalmi Főapátság fenntartásában működő Szent Benedek Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium főigazgatója, valamint a Pannonhalmi Főapátságban újonnan létrehozott Oktatási Igazgatóság igazgatója lesz.
Köszönjük a Pannonhalmi Bencés Gimnázium munkatársainak, diákjaink szüleinek, öregdiákjainknak, jelenlegi diákjainknak és minden barátunknak támogatásukat. Isten áldását kívánjuk Albin atya és Titusz atya munkájára.
A Pannonhalmi Bencés Gimnázium hazánk egyik kiemelkedő oktatási műhelye, amelyben közel 340 diák él és tanul. Küldetésnyilatkozata értelmében célja az, hogy az itt tanuló diákok Pannonhalma ezeréves falai között megtalálják a számukra megfelelő kihívást a magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a művészetek és a sport területein egyaránt. Ennek megfelelően a gimnázium és a diákotthon olyan egységet képez, amelyben szerzetesek, világi munkatársak és diákok együtt munkálkodnak azon, hogy a jövő nemzedék otthonra találjon a teremtett világban.
a Pannonhalmi Bencés Gimnázium vezetése
Pannonhalma, 2018. május 28.